Ontvang € 100,- korting bij uw nieuwe cv-ketel

Actievoorwaarden aanschaf nieuwe cv-ketel 

Geldig van 1 mei 2022 t/m 30 september 2022

Bij koop of huur van een actieketel van de merken ATAG of Remeha ontvangt u een tijdelijk € 100,- korting plus een voucherboekje met kortingen op duurzame producten van Kemkens.

 

Actieketels Cv-ketels:

 • ATAG: Alle ketels in het assortiment
 • Remeha: Alle ketels in het assortiment

Dit is een actie van Kemkens B.V.. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Inhoud van de actie: Bij koop/huur en installatie van een actie cv-ketel bij Kemkens B.V. ontvangt u een tijdelijk € 100,- korting. De actie geldt uitsluitend voor de actieketels die in deze voorwaarden vermeld staan. Andere merken of modellen cv-ketels zijn uitgesloten van deze actie.
 2. De actie is geldig van 1 mei t/m 30 september 2022 en zolang de voorraad strekt.
 3. De actie is geldig bij het kopen/huren én laten installeren van een actieketel bij Kemkens B.V. tijdens de actieperiode. Indien de cv-ketel pas na afloop van de actieperiode geïnstalleerd wordt (of kan worden), beslist Kemkens B.V. of aanspraak gemaakt kan worden op deze actie.
 4. Om in aanmerking te komen voor deze actie dient u de ondertekende offerte uiterlijk op de laatste dag van de actieperiode bij Kemkens B.V. te hebben aangeleverd. Dat kan zowel digitaal als schriftelijk.
 5. Het kortingsbedrag van € 100,- wordt direct op de offerte van de cv-ketel verrekend.
 6. Verzending van het voucherboekje geschiedt door Zalsman i.c.m. PostNL. Energiewacht zorgt voor rechtstreekse verzending van het voucherboekje naar het adres waarop de cv-ketel wordt geïnstalleerd. Door deelname aan de actie verklaart u ermee akkoord te zijn dat Kemkens uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer deelt met Zalsman i.c.m. PostNL. Dat doen wij met inachtneming van de eisen die in de AVG-wetgeving worden genoemd.
 7. Het recht op de korting vervalt wanneer de koop- of huurovereenkomst voortijdig wordt beëindigd of wanneer een betalingsachterstand ontstaat op het moment van de geplande montage.

 8. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen, tenzij anders vermeld.

 9. De aanvraag voor een adviesgesprek thuis of een online offerte dient in de actieperiode plaats te vinden. Deze actie is alleen geldig bij een getekende overeenkomst binnen de actieperiode of bij een getekende en uitgebrachte offerte binnen de actieperiode.
 10. De uitgebrachte (online) offerte is 1 maand geldig, gerekend vanaf de dagtekening van de offerte.
 11. Actie is alleen geldig als de cv-ketel is geplaatst/geïnstalleerd door Kemkens.
 12. Actie is alleen geldig indien u de eigenaar bent van de woning (het pand) waarin de nieuwe cv-ketel geplaatst dient te worden.
 13. Op de levering en installatie van cv-ketels zijn de Algemene Voorwaarden voor verkoop van toestellen van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op https://www.kemkens.nl/algemene-voorwaarden/.
 14. Kemkens behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
 15. Het is bij Kemkens alleen mogelijk om een cv-ketel te kopen of huren inclusief installatie. Cv-ketels zijn niet los aan te schaffen. De actie is alleen geldig voor genoemde producten/productcombinaties.
 16. Kemkens is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten bij de tussenhandel. Mochten binnen de actieperiode de actieproducten niet voorradig zijn of niet binnen de actieperiode geleverd kunnen worden, dan ontstaat geen mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan deze actie.
 17. Kemkens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie over de actie en/of actievoorwaarden.
 18. Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. Indien om welke reden dan ook een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Kemkens, is het oordeel van de laatste bindend.
 19. Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.

ACTIEVOORWAARDEN VOUCHERACTIE

 1. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Kemkens B.V. georganiseerde gift voucher actie (hierna voucher). De actie bestaat uit een eenmalige korting op een aantal geselecteerde producten en diensten en is van toepassing indien is voldaan aan onderstaande voorwaarden.
 2. In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden is de actie van toepassing op de door Kemkens B.V. uitgegeven vouchers bij aankoop van een nieuwe cv-ketel tijdens de actieperiode van 1 mei tot en met 30 september 2022. Door gebruik te maken van de voucher(s) aanvaardt u deze vouchervoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
 3. U dient de vouchers zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruikt door onbevoegde derden) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele vouchers kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Kemkens B.V. te worden verstrekt. Kemkens B.V. behoudt zich het recht voor om de voucher(s) uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele voucher(s).
 4. U kunt de voucher(s) daadwerkelijk maar éénmaal gebruiken.
 5. De vouchers zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Kemkens B.V.
 6. De voucher of restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.
 7. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte voucher, dient het verschil betaald te worden.
 8. Het is niet toegestaan vouchers of de werking daarvan te wijzigen, te kopiëren, vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vouchers wordt ontzegd.
 10. Het is niet toegestaan vouchers op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 11. Deze actievoorwaarden kunnen door Kemkens B.V. van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de actievoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van een voucher te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen de voucher gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde actievoorwaarden.
 12. Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de voucher, of ondervindt u problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice.
 13. Vouchers behorend bij de actie zijn te gebruiken tot en met 31 december 2022. Vouchers die na sluitingsdatum worden ingeleverd nemen wij niet in behandeling.
 14. Vouchers kunnen niet gebruikt worden bij eerder uitgegeven offertes. Bij het gebruiken van de vouchers dient een nieuwe offerte te worden aangevraagd.
 15. Kemkens B.V. behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
 16. Vouchers kunnen alleen gebruikt worden bij producten inclusief installatie. Kemkens B.V.  verkoopt geen losse producten.
 17. De vouchers zijn per product in te wisselen. Er mogen meerdere vouchers tegelijkertijd ingeleverd worden. Dit heeft geen gevolgen voor de kortingspercentages.
 18. De volgende kortingen zijn van toepassing:
  1. 5% korting bij aanschaf en installatie van een systeem voor zonnepanelen.
  2. 5% korting bij aanschaf en installatie van een airco.
  3. 5% korting aanschaf en installatie van een mechanische ventilatiebox.
  4. 5% korting bij het reinigen van de kanalen van een mechanische ventilatiebox.
  5. 5% korting op de aanschaf van een zonneboiler.

Wilt u profiteren van de actie? Vul dan het formulier in.

 

Direct profiteren van de actie?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

 

Naam*
Postcode*
Straat
Woonplaats
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Heeft u nog opmerkingen?

Kemkens verwerkt uw gegevens om uw aanvraag te verwerken. Ook verwerken we uw gegevens om u te informeren over onze dienstverlening. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om u hiervoor af te melden vindt u in ons privacy statement.

 
 

© 2016, Kemkens.

Alle rechten voorbehouden.

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.