Asbest in uw woning

 
Onze vakmensen zijn getraind om asbestverdacht materiaal te herkennen. Bij het aantreffen van asbestverdacht materiaal wordt u door onze collega geïnformeerd en is er nader onderzoek nodig is. Daar zijn verschillende manieren voor. Wij informeren u hier graag over.

Wat moet ik doen bij asbest?

Is onze monteur bij uw in de woning voor onderhoud of installatiewerkzaamheden en wordt er asbestverdacht materiaal aangetroffen, dan stoppen we onze werkzaamheden per direct voor uw en onze veiligheid. Uiteraard wordt u door de monteur hiervan op de hoogte gesteld. Ook onze adviseurs kunnen tijdens een adviesgesprek asbestverdacht materiaal aantreffen. Om vast te stellen of het asbestverdacht materiaal daadwerkelijk asbesthoudend is, is nader onderzoek nodig. Dit kan middels een monsteranalyse of een asbestinventarisatie.

 

Monsteranalyse

Door een stukje asbestverdacht materiaal te laten onderzoeken krijgt u uitsluitsel of het materiaal asbest bevat. De monsteranalyse dient uitgevoerd te worden door een geaccrediteerd laboratorium. Zij kunnen met zekerheid zeggen of het materiaal asbest bevat, welk soort asbest het betreft en of het asbest wel/niet hechtgebonden is. Heeft u zelf al een stukje verdacht materiaal voorhanden, dan kunt u het monster in een speciaal monsterzakje sturen naar het geaccrediteerd laboratorium, zoals SGS Search. Onze adviseur of SGS Search kan u voorzien van het speciale monsterzakje. Wij adviseren om niet zelf een stuk asbestverdacht materiaal af te breken. Hierbij komen asbestvezels vrij. Laat daarom altijd een monster afnemen door een gecertificeerd bedrijf. 

 

Als uit onderzoek blijkt dat het materiaal niet asbesthoudend is, dan kunt u een kopie van het analysecertificaat opsturen naar Kemkens en kan het werk hervat worden. Blijkt het wel om asbest te gaan, dan zal dit eerst verwijderd moeten worden. Kijk op de website van uw gemeente in welke gevallen u asbest zelf mag verwijderen en wanneer u dit moet laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

 

Asbestinventarisatie en rapport

Bij woningen die gebouwd zijn vóór 1994 kan er bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid over asbest in en rondom uw woning. Weet u vrijwel zeker dat uw woning asbesthoudende materialen bevat, dan adviseren wij om altijd een expert te raadplegen om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.

 

Na de inventarisatie ontvangt u een rapport waarin staat welk soort asbest is aangetroffen en de risico's. Daarnaast wordt vermeld aan welke voorwaarden het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen bij het verwijderen van asbest. Met dit rapport kunt u het bedrijf opdract geven om het asbest te verwijderen.

 

Richtprijzen asbestonderzoek

  • Monsteranalyse: De analyse van een door u opgestuurd monster kost € 80,- incl. BTW. Ieder volgend monster kost €45,-
  • Monstername op locatie: Wanneer SGS Search bij u langskomt om een monster te nemen, bedragen de kosten € 245,- incl. BTW. Ieder volgend monster kost € 45,-
  • Asbestinventarisatierapport: De kosten voor een asbestinventarisatierapport bedragen € 345,- incl. één monster. 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het asbestonderzoek kunt u contact opnemen met SGS Search via 088 - 214 66 00 of www.sgssearch.nl/kemkens.

 

Direct opdracht geven

Verwijderen van asbest

Is er asbest aanwezig op de plek waar wij aan het werk gaan, dan moet dit eerst verwijderd worden voordat we verder gaan met de werkzaamheden. Er zijn 2 mogelijkheden om asbest te verwijderen.

 

Door een gecertificeerd bedrijf

Het verwijderen van asbest moet in de meeste gevallen plaatsvinden door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Kijk voor een bedrijf bij u in de buurt op de website http://ascert.nl. Een asbestverwijderingsbedrijf vraagt altijd om een asbestinventarisatierapport. Zonder dit rapport mag het asbest niet verwijderd worden. Na de sanering wordt er door een ander bedrijf een eindbeoordeling uitgevoerd. Deze beoordeling dient verstuurd te worden naar Kemkens, zodat wij de werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen hervatten.

 

Door uzelf

Er zijn uitzonderlijke gevallen waarbij u asbest zelf mag verwijderen en afvoeren. Dit moet wel altijd eerst gemeld worden bij uw gemeente. Kijk op de website van uw gemeente als u wilt weten wat u zelf mag doen. De regelgeving kan per gemeente verschillen.

 

Wat is asbest?

Asbest is een vezel die tot de jaren 80 veel werd gebruikt in woningen omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is. Is uw huis vóór 1994 gebouwd, dan kan het zijn dat u nog materialen met asbest heeft. Asbest is onder meer verwerkt in golfplaten en waterleidingbuizen. Zolang asbest vast zit in een ander materiaal is de kans dat er vezels in de lucht komen klein en niet gevaarlijk. Wordt het materiaal beschadigd door bijvoorbeeld sloping, dan komen de vezels vrij in de lucht. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Het verwerken en bewerken van asbest is daarom sinds 1 juli 1993 verboden.

Er bestaan twee soorten asbestproducten:

  • Hechtgebonden asbestproducten: Hierbij kan gedacht worden aan golfplaten en plafondplaten. De asbestvezels zitten beter vast aan het materiaal. Zit er hechtgebonden asbest in uw woning en is het materiaal niet beschadigd? Dan komen de vezels niet zomaar in de lucht. Gaat u boren, slopen, schuren of zagen, dan bestaat de kans dat de vezels wel vrijkomen.
  • Niet-hechtgebonden asbestproducten: Asbestkoord, leidingisolatie en de onderlaag van vloerzeil zijn voorbeelden van niet-hechtgebonden asbestproducten. De asbestvezels zitten niet goed vast in het materiaal met als gevolg dat deze sneller in de lucht komen. Dit kan veroorzaakt worden wanneer u tegen het materiaal stoot. 

© 2016, Kemkens.

Alle rechten voorbehouden.

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.