Gezondheid staat voorop. Maatregelen coronavirus

Wij hebben veel contact met bewoners. In onze werkzaamheden volgen wij de richtlijnen van het RIVM en houden we ons aan het protocol Samen veilig doorwerken van de Rijksoverheid, Bouwend Nederland en Techniek Nederland.  
 

Onze werkwijze is als volgt:

 • Wij houden ons aan de hygiëneregels om besmetting te voorkomen;
 • Medewerkers met ziekteverschijnselen (verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts) blijven thuis;
 • Medewerkers die gedurende de werkdag gezondheidsklachten krijgen, stoppen hun werkzaamheden en gaan naar huis;
 • Waar mogelijk werken medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis;
 • Externe afspraken worden zoveel mogelijk verplaatst of telefonisch gehouden.

Onze werkzaamheden

Wij hanteren de volgende maatregelen en richtlijnen:

 • Alle geplande onderhoudsafspraken worden uitgevoerd met toestemming van de bewoner;
 • Wij informeren de bewoners 24 uur van te voren met een sms en/of e-mail over onze richtlijnen. Hierbij vragen wij om bij gezondheidsklachten contact met ons op te nemen;
 • Bij het maken of bevestigen van een afspraak vragen we of de bewoner(s) gezondheidsklachten hebben. Is dat zo? Dan verplaatsen we de afspraak naar een later tijdstip;
 • Bij gezondheidsklachten of een vermoedelijke coronabesmetting wordt de onderhoudsafspraak verplaatst naar een later tijdstip;.
 • Om veilig te kunnen werken, vragen wij de bewoner vooraf altijd om
  • minimaal 1,5 meter afstand te houden
  • niet aanwezig te zijn in de ruimte waar wij aan het werk moeten
  • de woning goed te ventileren
  • de installatie goed bereikbaar te maken
  • toiletten schoon te houden
  • handvatten en deurklinken goed schoon te houden
 • Bij het daadwerkelijke bezoek voeren we een laatste risicoanalyse uit. Bij een gezondheidsrisico voor onze medewerker of de bewoner(s) voeren wij geen werkzaamheden uit en wordt de afspraak geannuleerd. Via de gebruikelijke manieren kan een nieuwe afspraak worden gemaakt, mits de situatie dit toelaat;
 • Onze medewerkers zijn vrij om de werkzaamheden te stoppen wanneer de hygiëneregels niet worden opgevolgd door de bewoner(s);
 • Onze medewerker tekent in opdracht van de klant de werkbon af op zijn digitale device;
 • Voor een vrijblijvende offerteaanvraag bieden wij de extra mogelijkheid om een videogesprek met één van onze adviseurs te hebben en zo samen de woning door te lopen. De offerte wordt vervolgens per e-mail verstuurd.

Spoedwerkzaamheden 

Bij het uitvoeren van spoedwerkzaamheden houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM m.b.t. 1,5 meter afstand houden en hygiëne. Onze medewerkers vragen tijdens de melding naar het soort storing. Bij een ernstige storing of calamiteit, komen wij zo snel mogelijk om de storing te verhelpen. Hieronder verstaan wij:

 • Geen warm water en/of verwarming
 • Gaslekkage
 • Koolmonoxidemelding
 • Ernstige waterlekkage

Is er geen sprake van een ernstige storing of calamiteit, dan plannen we een normale afspraak in.


Extra maatregelen bij kwetsbare doelgroepen*
Bij de kwetsbare doelgroepen hanteren we extra maatregelen tijdens onze werkzaamheden, namelijk:

 • We bespreken voor het bezoek telefonisch met de bewoner dat de voordeur bij aankomst openstaat of door iemand anders vanuit buiten wordt geopend;
 • De bewoner(s) bevinden zich in een andere ruimte;
 • Wij communiceren, indien nodig, via de telefoon met de bewoner.

Spoedwerkzaamheden bij bewoner(s) die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus

Bij een (mogelijke) coronabesmetting voeren we alleen werkzaamheden uit wanneer er sprake is van een ernstige storing of calamiteit. Hieronder verstaan wij:

 • Geen warm water en/of verwarming
 • Gaslekkage
 • Koolmonoxidemelding
 • Ernstige waterlekkage

Bij deze werkzaamheden hanteren wij extra maatregelen, namelijk:

 • We bespreken voor het bezoek telefonisch met de bewoner dat de voordeur bij aankomst openstaat of door iemand anders vanuit buiten wordt geopend;
 • De bewoners bevinden zich in een andere ruimte;
 • De monteurs dragen beschermende kleding en een mondkapje tijdens de werkzaamheden;
 • Wij communiceren, indien nodig, via de telefoon met de bewoner.

* Kwetsbare groepen zijn ouderen (70 jaar en ouder) en mensen met onderliggende aandoeningen (hart-, long-, of nieraandoeningen, diabetespatiënten, kankerpatiënten, personen met verminderde weerstand tegen infecties).
 

Heeft u vragen?

Met deze maatregelen willen wij de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Wij hopen op uw begrip.

Heeft u vragen of wilt u uw afspraak verplaatsen? Neem dan contact met ons op via 088 - 50 50 300. We staan u graag te woord.

© 2016, Kemkens.

Alle rechten voorbehouden.

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.