Service en onderhoud overeenkomst

 

Bekijk ook onze pagina over onderhoud of lees hieronder de overeenkomst voor service en onderhoud. Uiteraard kunt u een voorbeeld van de overeenkomst downloaden.

Uitleg en een voorbeeld van onze service en onderhoud overeenkomst

Download hier de Overeenkomst service en onderhoud. De onderstaande tekst is daarin ook opgenomen.

 

1.1. Onderhoud

Tot het onderhoud wordt tenminste gerekend:

 • Het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
 • Het inspecteren van de randapparatuur, rookgasafvoer en rioolafvoer.
 • De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing.
 • De controle of de opstellingsruimte voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
 • Het zo nodig bijvullen van het toestel, voor zover van toepassing.
 • Het opmaken van een inspectierapport ten behoeve van de klant.

1.2. Onterechte storingsmeldingen

Storingen die niet onder het contract vallen:

 • Een defecte elektrische zekering of hoofdschakelaar.
 • Een gesloten gaskraan.
 • Een onjuiste stand van de thermostaat.
 • Een te laag waterpeil in de cv-installatie.
 • Een storing veroorzaakt door (de)montagewerk.
 • Het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door het bedrijf geadviseerde reparaties en/of door het bedrijf geadviseerde vervanging van onderdelen.
 • Een gedoofde waakvlam, tenzij deze niet wil blijven branden.
 • Een storing als gevolg van blikseminslag, bevriezing, verstopping of kalkafzetting.

1.3. Toestelonderdelen

Onder toestelonderdelen worden verstaan de onderdelen die zich binnen de mantel van het toestel bevinden. Deze vallen tot een maximum van € 275,- per gebeurtenis binnen deze overeenkomst. Voor onderdelen die niet meer leverbaar zijn kan Kemkens niet aansprakelijk gesteld worden.

  
1.4. Randapparatuur

Onder randapparatuur wordt verstaan (zolang deze zich niet binnen de behuizing bevindt):

 • Het expansievat
 • De overstort
 • De vulkraan
 • De inlaatcombinatie
 • De radiatorkra(a)n(en)
 • De merkgebonden thermostaat

1.5. Installatieonderdelen

Onder installatieonderdelen worden verstaan:

 • De radiatoren
 • De bij het geheel horende leidingsystemen (cv, gas, water, riolering)
 • De rookgasafvoer
 • De niet merkgebonden thermostaat
 • De thermostaatkabel

1.6. Eerste inspectiebeurt*

Alvorens een abonnement te kunnen aangaan dient, schriftelijk en naar waarheid, aan Kemkens onder meer het merk, het type en het bouwjaar van het toestel in kwestie te worden bekend gemaakt. Op grond van deze gegevens kan Kemkens besluiten een 1e inspectiebeurt te willen uitvoeren. Zij treden daartoe in overleg met de klant (in spe). De inspectiebeurt vindt plaats voordat het contract wordt aangegaan dan wel binnen 2 maanden na sluiting van het contract.

 

*Een eventuele noodzakelijke saneringsbeurt (>60 minuten) en benodigde onderdelen worden separaat in rekening gebracht.


1.7 Onderdelen Garantie Contract

Onderdelen Garantie Contract is uitsluitend af te sluiten met een geldige overeenkomst van de ketelleverancier én als die betreffende overeenkomst is bijgesloten. Door ondertekening van het Onderdelen Garantie Contract gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden van uw ketelleverancier.

 

Wilt u meer weten over onze service en onderhoud overeenkomst?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

 

Naam*
Postcode*
Straat
Woonplaats
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Heeft u nog opmerkingen?

Kemkens verwerkt uw gegevens om uw aanvraag te verwerken. Ook verwerken we uw gegevens om u te informeren over onze dienstverlening. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om u hiervoor af te melden vindt u in ons privacy statement.

 
 

 

Wilt u weten hoe Kemkens omgaat met uw persoonsgegevens, bekijk dan ons privacy statement.

© 2016, Kemkens.

Alle rechten voorbehouden.

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.