Kemkens voldoet aan de CO-certificering (gasketelwet)

 

Op 1 oktober 2020 is de CO certificering (gasketelwet) ingegaan. Dat houdt in dat alleen gecertificeerde, vakbekwame monteurs van gecertificeerde bedrijven mogen werken aan gasverbrandingsinstallaties en deze inbedrijf mogen stellen. Om aan deze wetgeving te voldoen moeten alle medewerkers die aan verbrandingstoestellen werken een theorie- en praktijkexamen afleggen en bedrijven moeten zich (laten) certificeren. De handhaving van de certificering start op 1 januari 2023.

 

Vakmanschap CO en bedrijfscertificering BRL6000-25

Na de bekendmaking van de wettelijke certificeringsregeling in 2019 zijn wij direct gestart met het bijscholen van onze monteurs in ons eigen geaccrediteerde vakleerschool InstallOne. Voor juni 2021 hadden al de betreffende monteurs het certificaat Vakmanschap CO behaald. De vervolgstap was de bedrijfscertificering: de BRL6000-25.
 

Eind juni 2021 zijn we door Kiwa Nederland getoetst op de eisen van deze certificering, met een positief resultaat. Op donderdag 4 november hebben wij het BRL6000-25 certificaat in ontvangst mogen nemen van Kiwa Nederland. Dat betekent dat wij officieel klaar zijn voor de CO-certificering!

 

 

Deelname pilots Kiwa Nederland

Wij hechten veel waarde aan veiligheid. Daar waar wij kunnen meedenken over het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in onze branche doen we dat graag. Daarom hebben wij vanaf 2017 aan meerdere CO-certificering pilots van KIWA deelgenomen.
 

Pilot examinering ten behoeve van koolmonoxide preventie

Vanaf 2017 zijn we samen met drie andere installatiebedrijven betrokken geweest bij het samenstellen van de examinering rondom het Vakmanschap CO, de certificering voor monteurs. Hierbij hebben we meegedacht over de opzet van het bewijs van Vakmanschap CO en een bijdrage geleverd aan de kaders waarop de monteur tijdens het praktijkexamen op wordt getoetst.
 

In 2019 is de pilot succesvol afgerond. Zes monteurs van Kemkens hebben in deze pilot het theorie- en praktijkexamen afgelegd, met positief resultaat. Op 21 mei 2019 hebben zij, samen met monteurs van de andere drie installatiebedrijven, als eerste in Nederland hun bewijs van Vakmanschap CO in ontvangst mogen nemen. In mei 2019 hebben we ook onze eigen vakleerschool laten accrediteren door InstallQ. Dat gaf ons meer ruimte om onze eigen monteurs op te leiden rondom CO-certificering.

 

 

Pilot bedrijfscertificering BRL6000-25

In mei/juni 2021 hebben wij als één van de installatiebedrijven meegedaan aan een pilot van KIWA rondom het certificeren volgens BRL6000-25. Tijdens deze pilot zijn de bedrijfscertificeringsstappen doorlopen. Hierdoor kon Kiwa ervaring opdoen m.b.t. de uit te voeren audit en certificeringseisen.

Ook zijn leerervaringen gedeeld met branchevereniging Techniek Nederland, zodat zij hun leden die nog gecertificeerd moeten worden tips en adviezen kunnen geven rondom de nieuwe wetgeving.
 

Ontstaan CO-certificering (gasketelwet)

De CO-certificering is ontstaan vanuit het rapport ‘Koolmonoxide’. Dit rapport is in 2015 uitgebracht door de Veiligheidsraad en opgesteld naar aanleiding van het aantal koolmonoxide ongelukken dat jaarlijks in Nederland plaatsvindt. Veel van deze ongelukken kwamen voor bij nieuwe cv-installaties die niet volgens de regelgeving waren aangelegd. Ook waren installateurs niet altijd vakbekwaam.
 

Uit het rapport is ook gebleken dat er geen wettelijke eisen zijn waaraan een installatiebedrijf en de installatiewerkzaamheden moet voldoen. De branche heeft zelf een aantal kwaliteitslabels (certificeringen en erkenningen) ingevoerd die echter belangrijke hiaten bevatten als het gaat om het borgen van veiligheid.


De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de minister van Wonen en Rijksdienst en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd om de inzichten uit het rapport te gebruiken om te komen tot een integrale aanpak om koolmonoxide ongevallen tegen te gaan en een stelsel te realiseren dat bewoners en zakelijke opdrachtgevers voldoende waarborg biedt voor een veilige verbrandingsinstallatie. Eén van de aanbevelingen was het instellen van een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling voor alle installateurs die verbrandingsinstallaties aanleggen en/of onderhouden in woningen en andere gebouwen: de CO-certificering.
 

Online register en beeldmerk

De CO-certificering moet zorgen voor een hogere kwaliteit van dienstverlening in de gasketelbranche. Ook zorgt het voor uniformiteit, een hogere veiligheid en duidelijkheid. Met de komst van deze wetgeving mogen consumenten en zakelijke opdrachtgevers alleen nog een gecertificeerd bedrijf met gediplomeerde, vakbekwame monteurs inschakelen om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te voeren.
 

Om consumenten en zakelijke opdrachtgevers te helpen bij het vinden van een gecertificeerd bedrijf komt er een online openbaar register. Gecertificeerde bedrijven krijgen van de overheid een speciaal beeldmerk. Hiermee is het voor consumenten meteen duidelijk of het installatiebedrijf over het CO-certificaat beschikt.
 

Kwaliteitsborging

Om de kwaliteitsborging te garanderen, worden bedrijven en monteurs om de 5 jaar opnieuw getoetst op de eisen van de regeling. Daarnaast worden alle monteurs regelmatig gecontroleerd door een kwaliteitscontroleur en KIWA Nederland.

© 2016, Kemkens.

Alle rechten voorbehouden.

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.