Actievoorwaarden actie cv-ketel koop/huur

Actievoorwaarden najaarscampagne

Actievoorwaarden Inner startpakket Slimme verlichting t.w.v. € 199,-

 1. De actie is geldig van 1 oktober 2017 t/m 31 maart 2018;
 2. De actie is geldig bij het huren of kopen van een actieketel;
 3. Bij aanschaf van een Remeha, ATAG of Intergas cv-ketel ontvang je een gratis INNR STARTPAKKET SLIMME VERLICHTING t.w.v. € 199,-. Deze actie geldt voor de modellen/types cv-ketels opgesomd onder deze actievoorwaarden. Er is keuze uit het startpakket Basis of startpakket Basis & Spots;
 4. De aanvraag voor een adviesgesprek of een online offerte dient plaats te vinden binnen de actieperiode en het daarop volgende adviesbezoek dient vóór 30 april 2018 plaats te vinden;
 5. Deze actie is alleen geldig bij een getekende overeenkomst binnen de actieperiode of bij een getekende binnen de actieperiode uitgebrachte offerte;
 6. De uitgebrachte offerte is 1 maand geldig;
 7. Het is een optie om in plaats van het INNR startpakket Slimme Verlichting te kiezen voor een korting van € 100,- op de aanschaf van een actieketel. Dit bedrag wordt als korting verwerkt in de uitgebrachte offerte bij het kopen van een ketel en bij het huren van een cv-ketel verrekend met de installatiekosten;
 8. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen;
 9. Het INNR startpakket Slimme Verlichting ontvangt u ca. 3 weken na het tekenen van de offerte omtrent uw nieuwe cv-ketel;
 10. U heeft geen recht op het INNR startpakket Slimme Verlichting als uw koop/huurovereenkomst voortijdig beëindigd of u een betalingsachterstand heeft op het moment dat we het INNR startpakket Slimme Verlichting willen verzenden;
 11. Onze partner Volta Solar zorgt voor verzending van het Startpakket Slimme Verlichting;
 12. Essent keert de INNR startpakket Slimme Verlichting niet in een andere vorm uit;
 13. Per leveringsadres kunt u één keer gebruikmaken van deze actie;
 14. De servicepartners van Essent zijn te allen tijde gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten, die aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden hebben voldaan;
 15. De servicepartners van Essent behouden zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding;
 16. Door mee te doen aan deze actie, accepteert u de actievoorwaarden;
 17. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW;
 18. Vraag de servicepartner bij u in de regio naar aanvullende voorwaarden.

Actievoorwaarden Alles-in-1 ventilatiepakket incl. montage t.w.v. € 275,-

 1. Het Alles-in-1 ventilatiepakket bestaat uit:
  1x Itho Daalderop CVE eco fan ventilator box 325m3/h met eurostekker;
  1x Itho Daalderop Draadloze zender RFT Wit voor de Itho CVE ventilatorbox;
  4x Kunststof ventielen met klemveren met een diameter van 125mm.
 2. Eventuele afwijkende modellen zullen als meerwerk aan u geofreerd worden.
 3. De montagewerkzaamheden van het Alles-in-1 pakket zullen gelijtijdig met het plaatsen van de nieuwe Cv-ketel uitgevoerd worden.
 4. De actie is exclusief het reinigen cq aanpassen van de kanalen en geldt als 1 op 1 uitwisseling van de bestaande ventilatorbox.
 5. Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden. De actie is alleen geldig voor bovengenoemde producten/productcombinaties binnen de actieperiode én door Kemkens zijn geïnstalleerd.
 6. Kemkens is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten bij de tussenhandel. Mochten binnen de actieperiode de actieproducten niet voorradig zijn, of niet binnen de actieperiode geleverd kunnen worden, dan ontstaat geen mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan deze actie.
 7. Kemkens behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen.
 8. Kemkens is te allen tijde gerechtigd klanten uit te sluiten van deelname aan de actie, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende klant op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
 9. Kemkens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie over de actie en/of actievoorwaarden.
 10. Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. Indien om welke reden dan ook een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Kemkens, is het oordeel van de laatste bindend.
 11. Vragen over deze actie kunt u richten aan verkoop@kemkens.nl.

De actie geldt bij aankoop van de volgende cv-ketels:

Remeha actieketels

 • Remeha Avanta-serie
 • Remeha Calenta-serie
 • Remeha Tzerra-serie

ATAG actieketels

Alle ATAG cv-ketels in ons assortiment.

 

Intergas actieketels

Alle Intergas cv-ketels in ons assortiment.

 

Cv-ketel actie informatie?

Vul uw gegevens in en ontvang direct informatie over de cv-ketel actie.

 

Naam*
Postcode*
Huisnummer*
Telefoonnr.*
E-mailadres*
Heeft u nog opmerkingen?

© 2017, Kemkens.

Alle rechten voorbehouden.