Uitleg over onze onderhoudscontracten

 

Bekijk onze pagina over onderhoud of lees hieronder de voorwaarden en beschrijving van onze onderhoudscontracten.

Uitleg en omschrijving onderhoudscontracten

U kunt onderstaande tekst ook als PDF downloaden zodat u deze nog eens op uw gemak kunt doornemen.

 

1. Definities

1.1. Onderhoud

Tot het onderhoud wordt tenminste gerekend:

 • Het periodiek onderhoud aan, respectievelijk inspecteren van, het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
 • Het onderhoud per toestel geschiedt (indien van toepassing) éénmaal per 24 maanden.

 • Het inspecteren van de randapparatuur, rookgasafvoer.

 • De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing.

 • Het melden aan de klant indien de opstellingsruimte niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

 • Het zo nodig bijvullen van het toestel, voor zover van toepassing.

 • Het opmaken van een inspectierapport ten behoeve van de klant.

Niet tot de onderhoudsbeurt en/of storingsbeurt behoren de navolgende werkzaamheden:

 • Het ontkalken van boilers c.q. warmtewisselaars en leidingen.
 • Het vervangen van voorraadboilers c.q. zonnecollectoren (zonneboilersystemen).
 • Het reinigen c.q. vegen van afzuigkanalen en/of -roosters.

1.2. Onterechte storingsmeldingen

Onder onterechte storingsmeldingen worden meldingen verstaan zoals ten aanzien van storingen die:

 • samenhangen met het aansteken of bijvullen van het toestel;
 • het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van spanning of niet geheel geopende gaskranen;
 • het gevolg zijn van het niet op juiste waterdruk zijn van de installatie;
 • het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van gas of gasvoordruk;
 • het gevolg zijn van het onjuist instellen van thermostaten en tijdklokken;
 • betrekking hebben op het verzetten van tijdklokken naar zomer- respectievelijk wintertijd;
 • het gevolg zijn van verstopping, kalkafzetting of diffusie in de installatie;
 • het gevolg zijn van capaciteitsproblemen aan de installatie;
 • samenhangen met revisie van motoren (wikkelen/lagers);
 • het gevolg zijn van blikseminslag, brand, bevriezing en of hemelwaterlekkage;
 • samenhangen met het inregelen van roosters en/of kanaalsystemen;
 • veroorzaakt zijn door (de)montagewerk;
 • het gevolg zijn van het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door het bedrijf geadviseerde reparaties en/of door het bedrijf geadviseerde vervanging van onderdelen.

1.3. Toestelonderdelen

Onder toestelonderdelen worden verstaan die onderdelen, die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden. Voor onderdelen die niet meer leverbaar zijn kan de franchisenemer niet aansprakelijk gesteld worden.


1.4. Randapparatuur

Onder randapparatuur wordt verstaan (zolang deze zich niet binnen de behuizing bevindt):

 • Het expansievat
 • De overstort
 • De vulkraan
 • De inlaatcombinatie
 • De radiatorkra(a)n(en)
 • De merkgebonden thermostaat

1.5. Installatieonderdelen

Onder installatieonderdelen worden verstaan:

 • De radiatoren
 • De bij het geheel horende leidingsystemen (cv, gas, water, riolering)
 • De rookgasafvoer
 • De niet merkgebonden thermostaat
 • De thermostaatkabel
 • Vloerverwarming inclusief regelingen

1.6. Eerste inspectiebeurt

Alvorens een abonnement te kunnen aangaan dient, schriftelijk en naar waarheid, aan de franchisenemer onder meer het merk, het type en het bouwjaar van het toestel in kwestie te worden bekendgemaakt. Op grond van deze gegevens kan de franchisenemer besluiten een 1e inspectiebeurt te willen uitvoeren. Hij treedt daartoe in overleg met de klant (in spe). De beurt vindt plaats voordat het contract wordt aangegaan dan wel binnen 2 maanden na sluiting van het contract.


2. De contracten

De contracten gelden voor onderhoud en service aan toestellen en/of installaties voor huishoudelijk gebruik. Kemkens kent de onderstaande serviceabonnementen:

 

2.1. Comfort Basis

In het abonnement zijn inbegrepen:

 • Periodiek onderhoud
 • Verhelpen van storingen
 • Voorrijkosten
 • Uurloon voor onderhoud

Niet in het abonnement zijn inbegrepen:

 • Uurloon voor het verhelpen van storingen
 • Onderdelen van enige aard
 • Uurloon voor reparatie van onderdelen van enige aard

Om in te stappen in het Comfort Basis abonnement wordt geen maximum leeftijd van het toestel gehanteerd.

 

2.2. Comfort

In het abonnement zijn inbegrepen:

 • Periodiek onderhoud
 • Verhelpen van storingen
 • Voorrijkosten
 • Uurloon voor zowel onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel

Niet in het abonnement zijn inbegrepen:

 • Toestelonderdelen, randapparatuur en/of installatieonderdelen van enige aard
 • Uurloon voor reparatie van randapparatuur en/of installatieonderdelen van enige aard

Om in te stappen in het abonnement wordt geen maximum leeftijd van het toestel gehanteerd.


2.3. Comfort Plus

In het abonnement zijn inbegrepen:

 • Periodiek onderhoud
 • Verhelpen van storingen
 • Voorrijkosten
 • Uurloon voor zowel onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel
 • Toestelonderdelen tot een maximum van € 275,00 per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak.

Niet in het abonnement zijn inbegrepen:

 • Kosten voor randappartuur, onderdelen ten behoeve van reparatie en/of vervanging van randapparatuur en installatieonderdelen
 • Uurloon voor reparatie van randapparatuur en/of installatieonderdelen van enige aard

Het toestel is niet ouder dan 5 jaar, terwijl de duur van dit abonnement maximaal 15 jaar is, te rekenen vanaf de installatiedatum. Na afloop van deze termijn zal het comfort plus abonnement worden omgezet naar een comfort abonnement.

 

2.4. Comfort All-in

In het abonnement zijn inbegrepen:

 • Periodiek onderhoud
 • Verhelpen van storingen
 • Voorrijkosten
 • Uurloon voor zowel onderhoud als reparatie
 • Toestelonderdelen en randapparatuur tot een maximum van € 275,00 per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak.

Niet in het abonnement zijn inbegrepen:

 • Installatieonderdelen

Het toestel en de installatie zijn niet ouder dan 5 jaar, terwijl de duur van dit abonnement maximaal 15 jaar is, te rekenen vanaf de installatiedatum. Na afloop van deze termijn zal het comfort all-in abonnement worden omgezet naar een comfort abonnement.


3. Capaciteit

Abonnementen worden aangegaan voor zover deze toestellen kleiner zijn dan 70 kW, dan wel de mechanische afzuigunit een vermogen heeft tot 250 m3/uur. Een All-In abonnement kan alleen worden aangegaan voor toestellen kleiner dan 40 kW.


Betaling en kosten

Indien na een melding door de abonnee geen storing blijkt te bestaan, of bij een gemaakte afspraak niemand aanwezig blijkt te zijn, is het bedrijf gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen. 

 

Wilt u meer weten over onze onderhoudscontracten?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

 

Naam*
Postcode*
Straat
Woonplaats
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Heeft u nog opmerkingen?

Kemkens verwerkt uw gegevens om uw aanvraag te verwerken. Ook verwerken we uw gegevens om u te informeren over onze dienstverlening. Meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om u hiervoor af te melden vindt u in ons privacy statement.

 
 

 

Wilt u weten hoe Kemkens omgaat met uw persoonsgegevens, bekijk dan ons privacy statement.

© 2016, Kemkens.

Alle rechten voorbehouden.

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.