zonnepanelen op dak

Zonnepanelen opbrengst

Een dak vol zonnepanelen is een slimme keuze. Het is een investering, maar het kent wel veel voordelen. Door het (deels) opwekken van uw eigen zonnestroom, gaat uw energierekening flink omlaag. Daarnaast draagt u bij aan een beter milieu en bent u minder afhankelijk van uw energieleverancier en de (stijgende) prijzen op stroom. Na verloop van tijd hebben de panelen zoveel elektriciteit opgewekt dat ze hun investering hebben terugverdient. Hoeveel zonnepanelen precies per maand opleveren, is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal panelen en de ligging van het dak. 

  • Inzicht in uw besparing en opbrengst.
  • Bekijk of uw dak geschikt is.
  • Bereken hoeveel zonnepanelen u nodig heeft.

Bereken uw besparing

 

Opbrengst in kWh per Wattpiek per jaar berekenen

Uw hele dak vol met zonnepanelen leggen is niet altijd het slimst. Het beste kunt u alleen de hoeveelheid energie opwekken dat u verbruikt in het huishouden. Als u weet wat uw jaarverbruik is, dan weet u hoeveel de zonnepanelen zouden moeten opwekken en dus hoeveel panelen er op uw dak moeten komen.

 

De verwachte jaaropbrengst van zonnepanelen is eenvoudig zelf te berekenen. De opbrengst in kWh per Wattpiek (Wp) per jaar is hierbij een handige omrekenfactor. Deze geeft aan hoeveel stroom u kunt opwekken met uw dak. Bij het berekenen van de opbrengst houden we rekening met een rendementsverlies van 15%. Hiervan is de omrekenfactor 0.85. Deze factor is een goed gemiddelde voor daken in Nederland. U berekent het aantal zonnepanelen door uw totale jaarlijkse energieverbruik te delen door 0.85. 

 

Rekenvoorbeeld
Laten we in dit voorbeeld uitgaan van 10 zonnepanelen van 305 Wattpiek. Per jaar wekt u daarmee 2.592,5 kWh op. De berekening is als volgt: het maximaal vermogen zonnepaneel in wattpiek, in dit geval 305 x aantal zonnepanelen (10) x omrekenfactor 0.85 = verwachte jaaropbrengst in kWh. 

 

Wat beïnvloedt de opbrengst van de zonnepanelen?

De opbrengst van de zonnepanelen is afhankelijk van een aantal zaken. We lichten de belangrijkste toe waarmee u rekening moet houden. 

 

1. Ligging van het dak

Zonnepanelen die liggen op daken gericht op het zuiden, wekken de meeste stroom op. Rond het middaguur staat de zon op haar hoogste punt waardoor er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de zon op het warmste moment van de dag. Zonnepanelen op het (zuid)oosten en (zuid)westen werken ook prima! Ze wekken alleen zo'n 10 tot 20% minder stroom op. Het felste zonlicht van het middaguur wordt dan misschien niet benut, maar de panelen wekken dan juist meer stroom op in de ochtend (zuidoosten en oosten) of in de middag (zuidwesten en westen).

 

2. Hoek van het dak

De ideale hellingshoek van het dak om zonnepanelen op te plaatsen is 36 graden. Dan presteren zonnepanelen het best en hebben ze de hoogste opbrengst. De panelen vangen dan het meeste directe zonlicht op. Bij daken gericht op het noorden kan beter gekozen worden voor een kleinere hellingshoek om toch zoveel mogelijk direct zonlicht op te vangen. Bij een dak met een hellingshoek van 20 of 50 graden daalt de opbrengst met zo'n 10%.

 

3. Instralingsschijf

Zonnepanelen leveren niet in elke situatie automatisch hetzelfde op. U kunt zonnepanelen aanschaffen met een hoog vermogen, maar als deze niet onder gunstige omstandigheden worden geplaatst, dan zullen ze nooit de maximaal haalbare opbrengst opleveren.

 

Eén van de manieren waarop u in uw situatie het rendement kunt berekenen, is door te kijken naar de instralingsfactor. De instralingsfactor geeft aan hoeveel direct zonlicht er op het dak komt. Daarbij geldt: hoe hoger het percentage, hoe gunstiger de ligging van het dak is. Zo kunt u dus ook kijken of de maximale 

opbrengst behaald kan worden op uw dak. 

 

Hierbij wordt gekeken naar de windrichting en de hellingshoek van het dak. Zonnepanelen gericht op het zuiden en geplaatst met een hellingshoek van 35 graden werken het best en leveren een 100% rendement op. In alle andere gevallen brengt het een vermogensverlies met zich mee. 

 

De tijd van het jaar in combinatie met de zonkracht zijn ook van invloed. Het tijdstip van de dag is bepalend voor de instralingsfactor. 

 

4. Schaduw

Om te kijken of zonnepanelen geschikt zijn voor uw dak, moet er ook gekeken worden naar de schaduwval gedurende de dag. Obstakels, zoals schoorsteen of bomen kunnen in de weg staan en zorgen voor een verminderde opbrengst. Zonnepanelen worden in een string aangesloten en zijn daarmee serie geschakeld. De schaduw op één paneel heeft daarmee effect op de opbrengst van de rest.

 

Schaduwval hoeft niet zozeer een probleem te zijn, want in dat geval kan gekozen worden voor een omvormer met optimizers. Hierbij zijn de panelen afzonderlijk van elkaar te regelen. Als een zonnepaneel niet de gewenste opbrengst levert door bijvoorbeeld schaduw, dan kan deze worden afgesloten. Dit gaat niet ten koste van het hele systeem en de rest van de panelen kunnen zo keurig zijn werk blijven doen. Maar natuurlijk is het aan te raden om schaduwval zoveel mogelijk te vermijden.

 

5. Adres

In Nederland zijn er regionale verschillen in opbrengst van zonnepanelen. Hierbij is de woonplaats bepalend als we kijken naar het maximaal aantal zonuren in een jaar. Het westen van Nederland heeft meer zonuren dan in het binnenland. Dit wil niet zeggen dat het niet rendabel is om zonnepanelen te plaatsen in bijvoorbeeld het oosten van het land. Het levert alleen iets minder opbrengst op dan bij mensen die in het westen wonen. Het verschil in opbrengst kan oplopen tot ongeveer 10 procent.

 

PVGIS

Voor een berekening van de verwachte opbrengst van uw zonnepanelen, kunt u gebruik maken het onafhankelijke fotovoltaïsche Geografisch Informatie Systeem (PVGIS). Dit is een professionele, onafhankelijke tool die de opbrengst per jaar, maand en zelfs per dag kan berekenen. Hierbij wordt gekeken naar de factoren die van invloed zijn op de opbrengst, zoals de hoeveel heid zonlicht, de hoek en ligging van het dak. 

 

6. Seizoensinvloeden

Om het meeste uit uw zonnepanelen te halen, is het belangrijk dat de panelen zoveel mogelijk licht opvangen. In de winter of op bewolkte dagen wordt minder stroom opgewekt dan in de zomer en heldere dagen. Dan hebben we langere dagen en dus meer zonuren. Niet alleen het zonlicht, maar ook de temperatuur is van invloed op de werking van zonnepanelen. 

 

Er wordt vaak gedacht dat zonnepanelen beter gaan presteren bij hogere temperaturen. Het omgekeerde is waar. Voor de opbrengst van zonnepanelen gaat het om de temperatuur van het paneel, niet de buitentemperatuur. Op hete dagen kan de temperatuur van het paneel gemakkelijk oplopen naar 65 graden met als gevolg een verminderde opbrengst.

 

Zonnepanelen presteren het beste bij een temperatuur van 25 graden. U kunt stellen dat boven de 25 graden elke graad warmer gelijk staat aan 0,5% minder vermogen. Gelukkig wordt de warme temperatuur in de zomer gecompenseerd door de hoeveelheid zonuren. Hierdoor is het verlies op lange tijd marginaal.

Een onbewolkte voorjaarsdag is de ideale dag voor zonnepanelen. De zon staat dan hoog, er zijn veel zonuren en het is nog lekker koel. Ook de wind kan de panelen koelen.

 

7. Opbrengst per maand

De opbrengst van zonnepanelen verschilt door het jaar heen. De maanden mei, juni en juli zijn de meest rendabele maanden wanneer er veel zonuren zijn en het nog niet warm is. In onderstaande grafiek kunt u zien hoeveel stroom de zonnepanelen per maand opwekken.

 

opbrengst per maand

 

Het aanschaffen van zonnepanelen kunt u het bestevoor de start van de lente doen. Zo pakt u de maanden met de hoogste opbrengst gelijk mee.

 

8. Opbrengst in euro's

Bij de aanschaf van zonnepanelen wilt u natuurlijk ook weten wat de opbrengst in euro's is. Dit kunt u makkelijk zelf berekenen door de opbrengst in kWh per jaar te vermenigvuldigen met de prijs voor stroom wat u betaald. Het exacte tarief hangt af van uw energiecontract die u heeft bij uw huidige energieleverancier.

 

Rekenvoorbeeld

In dit voorbeeld gaan we uit van een gemiddelde stroomprijs per kWh van 22 eurocent. De zonnepanelen leveren een jaarlijkste opbrengst van 2.592,5 kWh. In euro's levert dit een besparing op van € 570,35 per jaar (2.592,5 x € 0,22). 

 

9. Terugloop van het vermogen en de opbrengst

Het vermogen op zonnepanelen loopt elk jaar iets terug. Dit is bij alle zonnepanelen het geval. De meeste fabrikanten garanderen een minimale opbrengst van 90% na 10 jaar en 80% na 25 jaar op de voorspelde stroomopbrengst. De fabrikanten leggen de minimale opbrengstgaranties vast in hun vermogensgarantie. Met de opbrengstgarantie bent u verzekerd tegen productverlies. Let er wel op dat de opbrengstgarantie niet altijd geldt. Dit is bijvoorbeeld niet van toepassing bij extreem weer.

 

Meer weten?

Bent u benieuwd of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en wat de beoogde opbrengst is? Vul dan onze zonnepanelencheck in. Eén van onze adviseurs zal vervolgens z.s.m. contact met u opnemen.

Delen op social media
Anderen bekeken ook
dak met zonnepanelen
Dakrichting zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen plaatsen? Bekijk dan eerst of uw dak geschikt is. Dit hangt vooral af van de oriëntatie en hellingshoek van uw dak. De...

© 2016, Kemkens.

Alle rechten voorbehouden.

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.